Media i reklama

Wychowawcza rola mediów

Media, zarówno te tradycyjne jak i tzw, nowe media, mają swoje niekwestionowane zalety, ale ich rozpowszechnienie się i rozwój nowoczesnych technicznych środków przekazu stwarza nową sytuację dla oddziaływań wychowawczych. Współczesny rozwój technik multimedialnych umożliwia masowe uczestnictwo w zjawiskach kulturalnych i społecznych. Obawy wychowawcze mogą dotyczyć przede wszystkim upowszechnianych przez te środki wzorów osobowych, które niekoniecznie sprzyjających rozwojowi osobowości. Obserwuje się szczególnie duży wpływ środków masowego przekazu na młodych ludzi. Jednak warto podkreślić, że zależy on od indywidualnych cech odbiorców oraz charakteru treści i form przekazu. Atrakcyjne środki masowego przekazu mogą zawładnąć czasem naszych dzieci, zdezorganizować ich życie, a także rozbudzić w nich pragnienia, chęć posiadania i nabywania ułatwień życiowych. Dzieci są szczególnie podatne na tego typu oddziaływania. Szczególnie te najmniejsze, które nie potrafią samodzielnie, w sposób trafny i mądry wybierać, wartościować i oceniać przekazywanych im informacji. Współczesne media ukazują świat w sposób niezwykle zróżnicowany, promują beztroskę, przemoc i okrucieństwo. Warto wyjaśnić dzieciom, że konfrontacja doświadczeń bohaterów medialnych z własnymi może być frustrująca bądź pobudzająca do działań, które w zależności od tego jaki typ postawy jest prezentowany będą pozytywne lub negatywne.

Zobacz również:
Niewiele wiemy o mediach
Media elektroniczne często podejmują tematy opinii publicznej i polityków. Prasa codzienna, tygodniki opinii i portale internetowe nie stronią od plotek z życia gwiazd, ale również poświęcają swe łamy poważnej problematyce. Dotyczy ona systemów...

Etyczny dziennikarz publicznej telewizji
W telewizji publicznej oprócz profesjonalnych standardów warsztatowych, obowiązują również określone zasady etyki dziennikarskiej. Zostały one zapisane w Karcie Etycznej Mediów, której sygnatariuszami są organizacje dziennikarzy, wydawców...

Reklama w mediach
Prawie każdy z nas czyta prasę. Jest ona przede wszystkim źródłem bieżących informacji. Znajdujemy tam nie tylko najnowsze wieści z kraju i ze świata, ale także ogłoszenia i reklamy. One również są dla nas cennym źródłem informacji. Ogłoszenia...

Copyright @ 2010 Media i reklama