Media i reklama

Wychowawcza rola mediów

Media, zarówno te tradycyjne jak i tzw, nowe media, mają swoje niekwestionowane zalety, ale ich rozpowszechnienie się i rozwój nowoczesnych technicznych środków przekazu stwarza nową sytuację dla oddziaływań wychowawczych. Współczesny rozwój technik multimedialnych umożliwia masowe uczestnictwo w zjawiskach kulturalnych i społecznych. Obawy wychowawcze mogą dotyczyć przede wszystkim upowszechnianych przez te środki wzorów osobowych, które niekoniecznie sprzyjających rozwojowi osobowości. Obserwuje się szczególnie duży wpływ środków masowego przekazu na młodych ludzi. Jednak warto podkreślić, że zależy on od indywidualnych cech odbiorców oraz charakteru treści i form przekazu. Atrakcyjne środki masowego przekazu mogą zawładnąć czasem naszych dzieci, zdezorganizować ich życie, a także rozbudzić w nich pragnienia, chęć posiadania i nabywania ułatwień życiowych. Dzieci są szczególnie podatne na tego typu oddziaływania. Szczególnie te najmniejsze, które nie potrafią samodzielnie, w sposób trafny i mądry wybierać, wartościować i oceniać przekazywanych im informacji. Współczesne media ukazują świat w sposób niezwykle zróżnicowany, promują beztroskę, przemoc i okrucieństwo. Warto wyjaśnić dzieciom, że konfrontacja doświadczeń bohaterów medialnych z własnymi może być frustrująca bądź pobudzająca do działań, które w zależności od tego jaki typ postawy jest prezentowany będą pozytywne lub negatywne.

Zobacz również:
Rzecznik prasowy
Co roku uczelnie produkują kilkaset absolwentów dziennikarstwa. Ludzie kończą studia i próbują znaleźć pracę. Oczywiście nie jest o nią tak łatwo. Małe lokalne gazety plajtują, a jeśli jeszcze nie, to bardzo mało płacą dziennikarzom,...

Złe wieści z TV
Każdy z nas ma w domu telewizor. Większość ludzi oprócz telewizji publicznej, odbiera też kanały komercyjne za pośrednictwem operatorów prywatnych, których jest kilku a odpłatności miesięczne za korzystanie z ich usług spadają. Kanaly telewizyjne...

Ustawa medialna
Media publiczne, czyli telewizja i radio publiczne, działają na podstawie Ustawy o radiofonii i telewizji. „Przepisy ogólne” tej ustawy określają zadania radiofonii i telewizji, jakimi są: przekazywanie informacji, stwarzanie możliwości korzystania...

Copyright @ 2010 Media i reklama